Handelsbetingelser

Medlemskab
Hos Sig Fitness er alle velkomne fra 8. klasse og opefter. Personer under 18 år skal have forældre eller værges godkendelse ved indmeldelse.
Kontingent
Kontingentet er afhængigt af den valgte abonnementstype.
Medlemskabet er personligt og må ikke benyttes af andre, ligesom medlemmer ikke må lukke ikke medlemmer ind på deres kode. Dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning uden refusion af indbetalt kontingent.
Ansvar
Al træning foregår på medlemmets eget ansvar
Regler i Fitness centret
Alle medlemmer skal have en instruktion i brugen af maskinerne af en Sig Fitness-instruktør inden træningen påbegyndes.
I forbindelse med træningen skal der benyttes indendørs sko og sportstøj.
Omklædning skal ske i centrets omklædningsrum.
Du er forpligtet til at efterlade udstyr og øvrige faciliteter i samme stand og på samme sted, som da de blev taget i brug. Sæder og greb rengøres med sprit og papir efter brug.
Fitnesscentret er røg og alkoholfrit. Der må ikke indtages euforiserende stoffer, kosttilskud eller andre forbudte stoffer før, under og efter træningen. Brug af nævnte midler medfører øjeblikkelig bortvisning, og den betalte kontingent refunderes ikke.
Brug af talkum er ikke tilladt.
Der må ikke tages billeder under træning. MP3 eller telefon med headsæt til brug for musik må gerne anvendes.
Spædbørn er velkomne, blot de sidder i autostol eller medbringes i lift.
Værdigenstande opbevares på eget ansvar.
Doping
Medlemmer af Sig Fitness er forpligtet til at lade sig dopingteste på forlangende af uvildige repræsentanter. Ved en positiv dopingprøve vil medlemmet blive udelukket fra træning hos Sig Fitness i 2 år og indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
Nægter et medlem at lade sig dopingteste uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve.
Sig Fitness er medlem af Anti-Doping Danmark og følger reglerne herfor.


Mulighed for indflydelse
Husk at du altid har mulighed for at få indflydelse ved at møde op og bruge din stemmeret til den årlige generalforsamling.
Du er også meget velkommen til at give din mening til kende og komme med ønsker til nye tiltag i ris og ros kassen.
Åbningstider
Alle ugens dage kl. 05.30 – 22.00

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet excl. moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.
ABONNEMENTSVILKÅR
Det er en forudsætning for online medlemskabet af Sig Fitness, at du tilmelder dig betaling via Mobilpay Subscription.
I forbindelse med din første betaling godkender du, at Sig Fitness fremover må trække pengene på din konto via Mobilpay Subscription, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Sig Fitness.
Din dørkode vil være de sidste 6 cifre i dit telefonnr.
Beløbet du skal betale for medlemskabet af Sig Fitness trækkes automatisk via Mobilpay.
Du vil senest 7 dage inden hver betaling modtage en email/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement
KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering ved træk via Mobilpay via e-mail.
OPHØR / OPSIGELSE af medlemsskab
Ønsker du ikke længere medlemsskab af Sig Fitness, kan du oppe i højre hjørne under din bruger, vælge "Udmeldelse". Der kan du anmode om udmeldelse. Der vil ifb. med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.
FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til næste sæson.
REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.